Onderzoek betaalbaar wonen voor jongeren en starters
door Elena Sluimer
 

Het aantrekken en behouden van meer jonge mensen in de gemeente Brummen komt in de woonvisie nauwelijks aan bod. Naast het anticiperen op de vergrijzing d.m.v. het aanbod van passende woonruimten en zorg aan ouderen is het zeker zo belangrijk om de belangen van juist die groep jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar niet uit het oog te verliezen.
In de Toekomstvisie 2030 wordt gesproken over een flinke afname van jongeren over de totale bevolking in Brummen. Dit is een serieus probleem en op dit punt dient er veel werk gemaakt te worden om de terugloop zo klein mogelijk te houden. De afgelopen jaren kwam dit (aankomende) probleem nauwelijks op de politieke tafel. In diezelfde woonvisie is vastgesteld dat woningzoekenden in de gemeente Brummen binnen 2 jaar een passende huur- of koopwoning hebben gevonden. Integendeel, voor veel woningzoekenden is dat binnen onze gemeentegrenzen niet te realiseren. Momenteel bedraagt de wachttijd voor een wat riantere huur woning in Brummen naar schatting meer dan 7 jaar. Samenwerking met Woonkeus Stedendriehoek werkt hierin zelfs belemmerend. Juist omdat jongeren niet naar de omliggende grotere gemeenten/steden willen verhuizen; dit moeten we ook niet willen omdat dit niet in het belang van de gemeente Brummen is. Democratisch Brummen vindt dat er voor jongeren meer mogelijkheden moeten komen om zelfstandige woonruimte te vinden binnen onze gemeente. DB vindt dat:


 het niet om een paar starterswoningen gaat, zoals hier en daar summier gesuggereerd wordt; het moet om een substantieel aantal gaan


 
woningen moeten zoveel mogelijk flexibel en duurzaam worden gemaakt. Dit om jonge inwoners binnen de gemeentegrenzen te houden en de gevolgen van vergrijzing te kunnen opvangen


 h
iermee samenhangend het ook van belang is dat het cultuuraanbod voor en de voorzieningen die belangrijk zijn voor jongeren, zoveel mogelijk worden behouden (sport en cultuur). Ook dienen horecavoorzieningen en het uitgaansleven een impuls te krijgen


Er zit veel energie bij de jongeren waar wij als Democratisch Brummen graag in meegaan. We nodigen jullie daarom uit om bij dit vraagstuk betrokken te zijn. Ook andere jongeren die een rol voor zichzelf zien zijn van harte welkom. Elena Sluimer, fractievolger DB, heeft een korte enquete samengesteld met als doel het in kaart brengen van de vraag naar het betaalbaar wonen voor jonge starters.

Neem deel aan de online korte enquete over betaalbaar wonen voor jongeren en starters
Door het invullen van deze korte enquete kun je jouw mening geven over de huisvesting binnen de gemeente Brummen. Met de info die jij ons geeft gaan wij aan de slag om werk te maken van een  gerichte oplossing.