Verenigingsleven onder druk


foto:brummensmannenkoor.nl

 

Na het verdwijnen van Spoorzicht in Eerbeek, heeft de familie Timmer noodgedwongen en met pijn in het hart de stekker uit het Brummense cafe Concordia getrokken. Dit laatste leidt ertoe dat een groot deel van het lokale verenigingsleven hun thuisbasis verliest en met lege handen achterblijft. Kegelclubs, biljardverenigingen, bridgeclubs, het Brummens Mannenkoor, de plattelandsvrouwen, toneelvereniging KDO Eerbeek, allen moeten hierdoor noodgedwongen uitwijken naar een ruimte die er niet is. Het sociale - en verenigingsleven is hiermee bruusk onder druk komen te staan. Voor Democratisch Brummen de hoogste tijd om terstond na te denken over de toekomst voor al deze partijen.

Wij kennen al het initiatief voor een Multi Functioneel Centrum in Eerbeek, ook voor Brummen moet hierover worden nagedacht. SWB barst uit haar voegen, daar hoeft men ook niet aan te kloppen. DB wil binnen afzienbare tijd met alle betrokken partijen, inwoners en belanghebbenden om de tafel, om te zien wat mogelijk is. Creativiteit vanuit de bevolking levert vaak verrassende mogelijkheden op. Daarnaast zien we helaas ook dat een dorp, ondanks alle acties, niet op eigen kracht de weg naar boven vindt. Daarbij is hulp van een gemeentebestuur onontbeerlijk!

Ondanks een opwaartse beweging in de landelijke economie zit de gemeente Brummen financieel in zwaar weer. Met een college dat alleen maar roept dat er geen geld is, maar wel onlangs nog de ruimte vond om kort door de bocht een slecht onderbouwde en onverantwoordelijke hoge uitgave deed van 1.734.500 euro gemeenschapsgeld voor een oud gebouw als leer- werkcentrum, stopt hiermee de gehele discussie. DB wil voorkomen dat mensen die enthousiast in actie komen en prima initiatieven op tafel leggen, gefrustreerd raken door een foute opstelling van de gemeente en hierdoor dreigen af te haken. Als het dorp iets wil en de gemeente werkt tegen, dan zie je alle energie uit een lokale gemeenschap verdwijnen. En dat laatste dient te allen tijden te worden voorkomen. Wij gaan als DB voor een invulling vanuit een positieve gedachte.