Uitkomsten Onderzoek Huisvesting Jongeren en Starters
 

Waarom deze enquete uitgevoerd?

De gemeente streeft naar een passende woning voor iedereen binnen een termijn van maximaal twee jaar. Elena Sluimer (22 jaar) en Karin Beuwer (moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 26, 24 en 22 jaar), beiden fractievolger Democratisch Brummen, kregen signalen door uit hun directe omgeving dat er woningnood is onder jongeren en dat deze groep als gevolg hiervan genoodzaakt is uit te wijken naar omliggende gemeenten. Karin en Elena, beiden inwoners van Brummen, vinden deze ontwikkeling zorgwekkend. Zij denken dat wanneer jongeren in grote getale wegtrekken, dit ten koste gaat van de leefbaarheid van een dorp. Daarom hebben zij contact gezocht met de politiek. Samen met Democratisch Brummen hebben zij deze problematiek in kaart gebracht, waarna DB het onderwerp meenam naar de gemeenteraad. Zoals het zich laat aanzien hebben jongeren en starters geen zicht op een woning in hun dorp op een termijn van de maximaal twee jaar. Daarom hebben Elena, Karin en DB de krachten gebundeld en een enquete uitgezet. De vragen hadden betrekking op de inschrijving bij de woningbouwvereniging, wel of niet actief zoekend en hoe lang, de huidige woonsituatie, voorkeur huisvesting en er was nog ruimte voor het plaatsen van een opmerking. De enquete heeft ongeveer vijf weken, vanaf van eind augustus tot en met eind september, opengestaan en is vervolgens onder de aandacht gebracht door DB via diverse mediakanalen. Daarnaast hebben Elena en Karin ook nog actief jongeren persoonlijk op straat benaderd in Brummen en Eerbeek.

Bekijk de detailinformatie m.b.t. de uitkomsten of download het verslag van de resultaten van het onderzoek hier als .pdf