Onze mensen

Onze mensen zijn actief, betrokken en kritisch en hekelen achterkamertjespolitiek en bevoorrechting. Allen hebben bepaald geen meeloper-mentaliteit. Het zijn stuk voor stuk mensen die de lokale samenleving door en door kennen en die de bereidheid hebben zich daarvoor in te zetten. Politieke besluiten worden kritisch gevolgd en daar waar nodig nader tegen het licht gehouden. Ons team bestaat uit drie enthousiaste, laagdrempelige en gemakkelijk toegankelijke raadsleden, twee ondersteunende fractieleden en drie fractievolgers. Zij zullen zich gaan inspannen om uw belangen de komende jaren zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

DOE MEE EN MAAK HET VERSCHIL - We zijn meer dan een partij. Wij zijn een nieuwe beweging die de krachten bundelt en open staat voor iedereen. We zijn modern en LOKAAL. We zijn van en voor de mensen uit alle dorpen en kernen van onze mooie gemeente. We willen de politiek anders doen. Direct, fris, actief en met lef. Open en toegankelijk voor iedereen. En die andere politiek begint bij JOU en dus bij ONS en dus gewoon door mee te doen. Wij willen een gemeente die mensen rond de tafel verzamelt en SAMEN met hen werkt aan oplossingen. Omdat niemand, ook de gemeente niet, in zijn eentje de wijsheid in pacht heeft. Wij willen een gemeente die met haar burgers SAMENWERKT en niet in de achterkamertjes politiek bedrijft. De gemeente is van ons allen en niet van de politiek.

 • Eerbeek
 • Financien en Economische zaken
 • Recreatie en Toerisme
 • Participatiewet

Mame Douma

Fractievoorzitter

 • Brummen
 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte
 • Biodiversiteit landschap en
  landbouw

Theo Hofman

Fractielid

 • Energietransitie
 • Zorg en Welzijn
 • OV

Eric Kleverwal

Fractielid

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Communicatie en Dienstverlening

Eduard Wissink

steunfractielid

 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Sport en Cultuur
 • Wonen

Karin Beuwer

steunfractielid

 • Algemene en Bestuurlijke Zaken

Karel Ledeboer

fractievolger

 • Coordinatie Jong DB

Elena Sluimer

fractievolger

 • Onze onmisbare helpende hand

Christina Bagijn

fractievolger

Vraag jezelf altijd af wat je doel is en hou dat voor ogen in de discussie.

Mame Douma

Fractievoorzitter

Was men eerder in de veronderstelling dat men wist wat goed was voor de burger, nu is men ervan doordrongen om samen met diezelfde burger plannen te maken. Dit is in feite een cultuuromslag wat bijdraagt aan een sterker wij-gevoel van gemeente en inwoners.

Theo Hofman

Fractielid

Wat mij betreft mag Eerbeek nog mooier en aantrekkelijker worden voor het toerisme. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Eric Kleverwal

Fractielid

Duurzaamheid en de stappen die daar in nog gemaakt dienen te worden, hebben mijn volledige aandacht en vind ik van groot belang.

Christina Bagijn

Fractievolger

Uit ervaring weet ik dan ook dat er weinig woningen beschikbaar zijn in Brummen en dat het als jongere bijna onmogelijk is om een passende woning te vinden in de gemeente Brummen

Elena Sluimer

Fractievolger