Vraagtekens bij de aankoop van het pand De Kollergang 14 in Eerbeek

 

Het college heeft voornemens om over te gaan tot de aankoop van een pand op het bedrijventerrein 'De Kollergang 14' in Eerbeek voor een bedrag van  1.734.500 euro, incl. kosten koper ten behoeve van de inrichting van een centrum voor arbeidsontwikkeling, dat erop gericht is om mensen te laten uitstromen naar regulier werk. Dat betreft in dit geval een detachering van Wsw-medewerkers, voor mensen met een Participatiewet-uitkering, dan wel met een arbeidsmatige dagbesteding indicatie. Brummen stapt in 2019 uit de sociale werkvoorziening Delta-Werkt en wordt daardoor zelf officieel de werkgever van inwoners met een Wsw-indicatie.

Als complete verrassing werd deze week de aankoop van een bedrijvenpand aan De Kollergang in Eerbeek gepresenteerd aan de raad. Volgens het college was er, na advies van buitenaf, niet veel tijd over om hierover na te denken. Kort gesloten, er diende snel gehandeld te worden omdat je de mensen met een Wsw indicatie niet te lang in de kou kon laten staan. Een oneigenlijk drukmiddel dus. Daarnaast kwam tijdens het forum naar voren dat huren onmogelijk was, terwijl op Funda Business beide mogelijkheden werden aangeboden, zowel koop als huur. Dit was eveneens het geval in de bedrijfsbrochure. Zijn wij dan door het college op het verkeerde been gezet?

Zoals het er nu naar uitziet lijkt het erop dat onze gemeente opgescheept zit met een 30 jaar oud gebouw dat qua financiering wordt uitgesmeerd (afgeschreven) over 40 jaar (zie maar eens een hypotheek te krijgen voor je huis over zo'n periode). Normaliter wordt een soortgelijk gebouw in 25 jaar afgeschreven door de eigenaar. Dit is dus een mooie winst voor Watts Industries, de voormalige eigenaar van het pand en een verlies voor de nieuwe eigenaar, onze gemeente.

Volgens het college zouden er verder geen geschikte panden te huur zijn, wat niet is onderbouwd. Well is het pand op De Kollergang te groot voor de doelstelling. Dit wil het college compenseren door gedeelten hiervan te verhuren, o.a. ook aan de voormalige eigenaar! Verder is er vooral ook onduidelijkheid over de exploitatie- en kapitaallasten. We schuiven dus nu een kostenpost af op onze kinderen en wellicht kleinkinderen, waarbij deze kosten een hindernis gaan vormen voor toekomstig financieel beleid van onze gemeente.

Uiteraard is Democratisch Brummen tegen dit onverstandige besluit. De gemeente behoort niet op de stoel te gaan zitten van een makelaar in onroerend goed.

 

Lees ook: Nipte meerderheid raad voor aankoop leerwerkcentrum