Onafhankelijk, energiek, vooruitstrevend, en een beetje eigenwijs

Jong DB is een onafhankelijke jongerenbeweging gekoppeld aan Democratisch Brummen. Helaas hebben jongeren nog steeds het gevoel dat ze geen vat hebben op de politiek. Het is voor hun een 'te ver van mijn bed show', terwijl zij te kampen hebben met problemen als onderwijs, geen betaalbare woningen, geen vaste banen, klimaat enz. Redenen genoeg om zich te verenigen in de politiek zou je zeggen. En de input die jongeren hebben is te waardevol om niet serieus genomen te worden. Bovendien is gebleken dat jongeren het leuk vinden om mee te denken over beleid en vaak interessante ideeen en goed onderbouwde meningen hebben. Door ontmoeting en verbinding kan er zeker een statement worden gemaakt van dit willen wij wel, of dit willen wij niet!

JÍJ hebt de langste toekomst voor je, dus laat van je horen! Je hoeft niet per se lid te zijn van een partij om aan politiek te kunnen doen. De kracht van samen-doen is alleen al groot! Dus DOE MEE en WORD ACTIEF MET ONS

Betaalbare huisvesting

Leefbaarheid jongeren in de dorpen

Vuurwerkverbod

Meer aandacht voor Jongerenwerk

Jeugdgezondheid

Bevorderen van Jeugdparticipatie