We houden afstand, maar toch zijn we dichtbij ...

Beste inwoners van de gemeente Brummen,
Een mysterieus virus uit China heeft zich razendsnel over de hele wereld verspreid en is helaas ook onze directe leefomgeving binnengedrongen. Momenteel leven we in wonderlijke tijden met grote vraagtekens naar de toekomst. Het is surrealistisch stil op straat, weinig mensen in en/of op gepaste afstand vóór de winkels. Gezondheid staat voorop en dit geldt dus ook voor alle leden van uw gemeenteraad die momenteel een beetje onzichtbaar lijken, maar achter de schermen druk aan het werk zijn om in deze actuele en geheel nieuwe situatie verder aan de slag te kunnen. Want dat is de taak waar uw raad voor hoort te staan!

Op afstand en toch dichtbij
"Houd vol, blijf zoveel mogelijk thuis", is het advies. Werk op afstand, maar toch dichtbij! De opzet van het digitaal vergaderen op afstand wordt versneld ingevoerd via het veilige programma 'Teams', evenals het live streamen van de raadsvergaderingen naar onze inwoners toe, iets waar Democratisch Brummen al jaren voor pleit. Verder wordt de besluitvorming van het RES (Regionale Energiestrategie) naar achteren geschoven, oktober i.p.v. juni. Helaas blijft het een (zorgelijk) feit dat in dit proces - m.b.t. plaatsing en aantal windmolens en zonnepanelen - er bar weinig deelname en betrokkenheid vanuit de bevolking is in de discussie.

Tekenen bij het kruisje
Er wordt gesproken door de 'hoge heren' over het creeren van draagvlak, maar in de praktijk komt dat neer op een door henzelf in elkaar gezet scenario om het hele plan via een verkooppraatje aan de man te brengen. De raad mag vervolgens wel zeggen wat ze er van vindt, krijgt geen enkele mogelijkheid om beslissingen te wijzigen en mag mettertijd tekenen bij het kruisje. Het blijft spijtig dat de raad destijds alle initiatieven van DB achter zich heeft gelaten om alle inwoners te betrekken in de discussie met de invulling van onze ruimte voor de toekomst.

Gaten in de begroting
Verder slaat het coronavirus waarschijnlijk grotere gaten in de financiele begroting van onze gemeente. Zetten wij dit af tegen de vele leningen die er al zijn aangegaan de afgelopen jaren, dan mag je concluderen dat de ruimte in de nabije toekomst wel heel erg krap wordt met als eventueel gevolg dat de Provincie grotere vraagtekens zal zetten bij het voortbestaan van Brummen als zelfstandige gemeente.

Cruciaal
Resumerend zijn deze twee onderwerpen zo van cruciaal belang dat deze in de nabije toekomst ons aller aandacht verdienen. Wij zullen als DB dan ook onze stinkende best doen om u hierin goed te vertegenwoordigen en tegelijkertijd doen wij hierbij ook een beroep op U, op UW kennis en UW expertise om samen met ons doelen na te streven in de brede discussies hieromtrent. U bent dan ook van harte welkom om bij te dragen aan een nieuwe democratie. Wij als DB dragen niet alleen de verantwoording richting onze inwoners, maar ook richting onze kinderen en kleinkinderen. Zij zijn de toekomst!

Blijf veilig, blijf gezond!
Ik wens u en uw naasten het allerbeste,
namens bestuur en fractie,
Mame Douma
Fractievoorzitter DB