Beschouwing DB op Begrotingsprogramma 2019 - 2022

Ingediende moties DB begrotingsvergadering 1 nov a.s.

Een 'portal' voor communicatie naar inwoners:
Sportkompas, Buurtkanaal en SWB hanteren ieder een eigen digitaal informatiekanaal (websites). Bekendmakingen, berichten en mededelingen komen als gevolg hiervan niet altijd duidelijk over bij de juiste personen c.q. instanties. Om het e.e.a. te verduidelijken dringt DB aan op een regierol van de gemeente om al deze berichten te bundelen op een 'portal' op de eigen gemeentelijke website, zodat er een duidelijke (kostenbesparende) ingang is voor de bewoners.

Internationale contacten:
DB vindt dat de kosten voor deelname aan het Innovatieve Host City programma van Koryiama, Japan, gericht op de Olympische Spelen van 2020 beperkt moet blijven voor onze burgemeester A. van Hedel.
Tevens is DB van mening, gelet op de toekomst, dat de stedenbanden met Krotoszyn en Koriyama ter discussie moeten worden gesteld om verdere kosten te besparen.

Samenwerking sportverenigingen met initiatiefnemers MFC:
Om te zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor het gebruik van sport- cultuur- en welzijnsaccommodaties, dringt DB aan op een indringende samenwerking vanuit de gemeente met de initiatiefnemers MFC om gebruik te maken van hun reeds opgebouwde expertise.

Extra afvalbakken
DB wil extra afvalbakken op diverse speel- en recreatievelden en de brede groenstroken langs de straatkanten (hondenuitlaat routes).

Standpunt DB inzake zonnepark Hall

Onderbouwing motie
In de raadsvergadering van 20 sep jl. vraagt DB samen met D66, VVD, CDA, PvdA en LB in een motie aan het college, om er op aan te dringen dat initiatiefnemer Jurriens nogmaals met de direct omwonenden in gesprek gaat om zo tot een gezamenlijk aanvaardbaar standpunt te komen en dat Jurriens een plan ontwikkelt voor daadwerkelijke participatie in het zonnepark. Tevens wordt er aan het college gevraagd om dit proces actief te gaan begeleiden.

lees verder

Fractie Democratisch Brummen bezoekt voedselbos Nieuwe Erven

Mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en burger
Voedselbos Nieuwe Erven op de Elzenbos is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en burgers. Ruimte en materialen worden door de gemeente beschikbaar gesteld en bewoners en vrijwilligers zorgen voor de aanplant en het onderhoud. Het voedselbos wordt een prachtplek om over slingerende paadjes te wandelen en waar je zelf vruchten en kruiden mag plukken en verzamelen. Tevens vormt het een natuurspeelplaats en een ontmoetingsplek voor omwonenden en bezoekers.